Tag: 南京龙凤网论坛

西安耍耍网

New coronal of diagnose of president of manufacturer of beautiful nuclear-powered submarine is pneumonic be in charge of main item

To be related of diagnose of submarine manufacturer president, american Boule also conveyed care. Maritime force and army join Boule war send committee chairman representative tall · take an examination ofing is special the Buddhist nun says in the statement April 4: “Kevin is an engineer that has talent and a good leader, the most important is him it is a very good person. We support him to restore health as soon as possible, and very glad to know his present symptom is slight. And very glad to know his present symptom is slight..

西安耍耍网

China already was broken through outside army the annihilate of technology of ” of ” shadow spare time from one’s main work to attend to sth else of top-secret 16 or take the lead in using

It is easy to although listen,go up, but want to be hit in three dimensional space ” measure ahead of schedule ” , let target drone ” receive missile ” not easy, the case of finite down target drone, also be thought of relatively as true as target drone enemy plane fight the inadequacy that destroy a gender to concern, in actual combat may not can gain the victory of injure enemy plane. But doctrine of war of this kind of innovation, the unit that still gives equipment new-style missile system is inspired, proportion of point of the buy before developing application guides make a rule, antagonism uses the research of TRAD target.

西安耍耍网

Wai Mei : Zhong Guo Cheng Fei Zai Huo Jun Ji Chu Kou Ding Dan Ai Ji Jun Fang Jiang Gou 32 Jia

Gen Ju Ge Zhong Qu Dao Fen Xi , Zhe Ci Jiao Yi , Huo Xu Bing Fei Shi 4 Dun Liang Ji Gao Xing Neng De Yi Long 2 Wu Ren Ji , Er Shi 1.2 Dun Ji Bie De Yi Long 1D Wu Ren Ji , He Tong Ye Bu Shi Zui Jin Qian Shu , Er Shi Zai 2018 Nian 11 Yue Qian Shu , Zheng Zhi Zhu Hai Hang Zhan Qi Jian , Ai Ji Jun Fang Yu Zhong Guo Fei Ji Zhi Zao Shang Cheng Du Fei Ji Gong Ye Ji Tuan Gong Si Qian Shu Liao Yi Fen He Tong , Cheng Fei Xiang Ai Ji Ti Gong 32 Jia Yi Long -1D Xing Wu Ren Ji , Zuo Wei Yi Ge Wan Zheng De Zuo Zhan Ti Xi , Ai Ji Fang Mian Chu Liao Wu Ren Ji Wai , Huan Gou Mai Liao Wu Ren Ji Zhi Hui Zhan 、 Hou Qin Bao Zhang Xi Tong 、 Tong Xin / Shu Ju Lian Deng Quan Tao She Shi She Bei , He Tong Zong Jin E Yue He Ren Min Bi 4 Yi Yuan 。

西安耍耍网

Ri Ben Zi Wei Dui Chu Xian Shou Li Xin Guan Bing Du Que Zhen Bing Li Wei Wu Zheng Zhuang Gan Ran Zhe

Ju Ri Ben Fang Wei Sheng 3 Yue 13 Ri Fa Bu De Xiao Xi Cheng , Ri Ben Zi Wei Dui Zhong Jin Ri Chu Xian Liao Yi Li Xin Xing Guan Zhuang Bing Du Gan Ran Bing Li , Wei Fang Wei Sheng Tong He Mu Liao Jian Bu De Yi Ming 40 Duo Sui De Nan Xing Hai Shang Zi Wei Dui Guan Yuan 。

西安耍耍网

Mei Jun Qu Xiao Shen Dun Jian Yan Shou Ji Hua Zhuan Jia : Da Jun Jian Mei Xiao Jun Jian Hao Shi

2018 Nian , Dang Shi Fu Ze Zuo Zhan Xi Tong De Hai Jun Zuo Zhan Fu Zong Si Ling Bi Er · Mei Er Ci Ren Wei , Wei Liao Zeng Qiang Dui Dan Dao Dao Dan De Fang Yu Yi Ji Shi Zuo Zhan Xi Tong Geng Jia Xian Dai Hua Deng , Mei Hai Jun Jue Ding Dui Suo You DDG-51 Qu Zhu Jian Zheng Ti Jin Xing Sheng Ji , Qi Jian Ti Ji Zhuang Bei Du Jiang Huo De Xian Dai Hua De Gai Zao , Cong Er Yan Chang Qu Zhu Jian De Shi Yong Shou Ming Zhi 45 Nian 。 Sui Zhuo Xiao Jian Hai Jun Yu Suan He Xiao Jian Flight III Qu Zhu Jian De Jian Zao Shu Liang , Zhe Jiang Da Da Jiang Di Mei Hai Jun Jian Dui Dao 2034 Nian De Dan Dao Dao Dan De Fang Yu Neng Li 。 Dao Na Shi , Jian Dui Zhong Zhi Shao Hui Jian Shao 32 Sou Ju Bei Qiang Da Dan Dao Dao Dan Fang Yu Neng Li De Qu Zhu Jian 。

Back To Top